västfrisiska ord som väntar uttal (från toarnbei till liet)

Språk: västfrisiska [Frysk] Tillbaka till västfrisiska

309 ord som väntar uttal. Tillbaka till västfrisiska [Frysk]
 • Spela in uttal för toarnbeitoarnbei [blackberry]
 • Spela in uttal för beambeam [monosyllable, noun, verb, nature, tree]
 • Spela in uttal för bearbear [noun, animals, verb, support, endure, bear]
 • Spela in uttal för skriftskrift [notebook]
 • Spela in uttal för sniesnie [snow]
 • Spela in uttal för komkommerkomkommer [noun, food, cucumber]
 • Spela in uttal för pannepanne [science, technique, physics, electricity, troubleshooting, FABRIC, Auto als Thema, noun, feminine noun, Nomen, Celle di San Vito, pot]
 • Spela in uttal för lúdlúd [louse]
 • Spela in uttal för tigertiger [animals, Originally Persian, Animal, Tiger]
 • Spela in uttal för kerskers [trees, plants, cherry]
 • Spela in uttal för seesee [verb, come, see, sea]
 • Spela in uttal för túntún
 • Spela in uttal för tsjerketsjerke
 • Spela in uttal för wjirmwjirm
 • Spela in uttal för wjirgjewjirgje
 • Spela in uttal för koalkoal [cabbage]
 • Spela in uttal för ÖömrangÖömrang [Amrum auf Friesisch]
 • Spela in uttal för blomblom [efternamn, egennamn, flower, surname]
 • Spela in uttal för wetterstofwetterstof [chemical element]
 • Spela in uttal för stjerstjer
 • Spela in uttal för masinegewearmasinegewear [machine gun]
 • Spela in uttal för katkat [job title, executioner, nouns in Upper Sorbian, Animal, name-Irish, cat]
 • Spela in uttal för trakuglitrakugli [shirt]
 • Spela in uttal för himdhimd [shirt]
 • Spela in uttal för OomramOomram [Amrum]
 • Spela in uttal för WattjeWattje [name, Frisian, german, dutch]
 • Spela in uttal för DeaDea [female names, names, noms, noms propis]
 • Spela in uttal för berchberch
 • Spela in uttal för skyldskyld
 • Spela in uttal för lietliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa